„Tradycja i smak” – szansą rozwoju Ekonomii Społecznej

Celem głównym projektu „Tradycja i smak”- szansą rozwoju Ekonomii Społecznej
jest rozwój i promocja Ekonomii Społecznej na terenie gminy Stary Dzików w okresie 01.03.2018 do 30.06.2018 roku.

Cel szczegółowy określa zwiększenie wiedzy dotyczącej zasad ekonomii społecznej wśród  15 członków stowarzyszenia, 5 osób przedstawicieli firm, oraz  20 osób fizycznych, integrację i aktywizację 100 osób terenu gminy Stary Dzików – dzieci
i młodzież, członków stowarzyszenia, przedstawicieli firm i instytucji, osób fizycznych  poprzez udział w warsztatach tematycznych w okresie od 01.03.2018 do 30.06.2018 .

Cel szczegółowy realizowany poprzez:

  1. a) aktywna społeczność na rzecz ekonomii społecznej,
  2. b) wspólna praca drogą do rozwoju ekonomii społecznej,
  3. c) dzieci i młodzież szansą rozwoju ekonomii społecznej.

Codzienne obowiązki, brak czasu sprawiają, że coraz więcej ludzi zapomina o swoich korzeniach, polskiej tradycji oraz wspólnego spędzania wolnego czasu oraz nawykach zdrowego odżywiania. Projekt ma na celu integrację lokalnej społeczności poprzez organizację warsztatów z rękodzieła (wyroby z krepiny i bibuły),warsztatów fitness oraz warsztatów zdrowego odżywiania poprzez aktywność społeczną mieszkańców gminy Stary Dzików.
Spędzanie wolnego czasu w gronie rodzinnym, społeczności lokalnej będą impulsem do podejmowania działań w dziedzinie rozwoju ekonomii społecznej.

Warsztaty  realizowane w trzech aspektach ideowych mają pokazać  niszę  w tych dziedzinach życia na terenie gminy Stary Dzików. Wspólne spotkania warsztatowe mają dać bodziec do działania i podejmowania wspólnych inicjatyw w celu zakładania spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw społecznych , stowarzyszeń itp. jako podmioty ekonomii społecznej. Dla podmiotów ekonomii społecznej istotne znaczenie – obok celu gospodarczego – ma misja społeczna, która wspiera osoby w trudnej sytuacji w znajdowaniu, rozwiązań ich problemów, m.in. w zakresie łączenia życia zawodowego i prywatnego, równości płci, jakości życia rodzinnego oraz zdolności do opieki nad dziećmi, osobami starszymi i osobami niepełnosprawnymi.

Warsztaty tematyczne(trzy rodzaje) przyczynią się do budowania wspólnych relacji międzyludzkich, pielęgnowanie tradycji  (lokalna społeczność, rodzina, lokalne grupy działania np. KGW, Klub Seniora, dzieci, młodzież) co w efekcie pokazuje wspólne działania na rzecz aktywności całego społeczeństwa.

Realizacja projektu będzie odbywać się poprzez:

a)warsztaty rękodzieła- wyrabiamy kwiaty i ozdoby z bibuły i krepiny-zajęcia rozbudzają wyobraźnię, rozwijają zdolności manualne, pozwalają poznać nowe techniki, a także są okazją do zawarcia nowych znajomości z osobami, które łączy wspólna pasja.

b)warsztaty dotyczące zdrowego odżywiania- zdrowe nawyki poprzez przygotowywanie zdrowych przekąsek i koktajli ma na celu kreowanie właściwych nawyków żywieniowych oraz wyrobienie chęci sięgania po zdrową i ekologiczną żywność. Na zajęciach poruszana jest także edukacja na temat wartości odżywczych warzyw i owoców a także innych produktów spożywanych na co dzień.

c) warsztaty fitness- wspólne spędzania wolnego czasu wszystkich grup społecznych na terenie gminy Stary Dzików.

Główną ideą projektu jest przekonanie młodych ludzi że szansą na rozwój jest zakładanie podmiotów ekonomii społecznej.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *