Kontakt

Prezes Stowarzyszenia  Anna Śliwa
Telefon kontaktowy : +48 664-716-280
V-ce Prezes  Marta Garbarz-Cierpisz
Telefon kontaktowy: +48 696-754-652

Adres e-mail stowarzyszenia  : stowarzyszeniepomozmyrazem@wp.pl

Stowarzyszenie ,, Pomóżmy Razem”  w Starym Dzikowie
ul. Tadeusza Kościuszki 60
37-632 Stary Dzików